Blog pagina 4

Blog pagina 4 - articole Crama Vinuri

DECIZIA Nr. 16 privind PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE PRODUCĂTOR DE VINURI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

Nr. 285 / 23 februarie  2010 DECIZIA Nr. 16 privind PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE PRODUCĂTOR DE VINURI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ Având în vedere: -         HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole Legea viei şi vinului î

DECIZIA NR. 13 privind PROCEDURA DE CERTIFICARE A VINURILOR CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

Nr.272/ 22.02.2010 Se aprobă, Director General Dan AXENTE DECIZIA NR. 13 privind PROCEDURA DE CERTIFICARE  A VINURILOR CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ ŞI EVIDENŢA ÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A VINURILOR I.          APLICABILITATE Prezenta procedură reglementează condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea elibe

REGULAMENTUL (UE) NR. 401/2010 AL COMISIEI din 7 mai 2010

REGULAMENTUL (UE) NR. 401/2010 AL COMISIEI din 7 mai 2010 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentareaanumitor produse vi

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 579/2012 AL COMISIEI din 29 iunie 2012

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 579/2012 AL COMISIEI din 29 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea a

REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI EUROPENE din 27 iunie 2008

I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAMENTE REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul

Pagina