REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 579/2012 AL COMISIEI din 29 iunie 2012

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 579/2012 AL COMISIEI din 29 iunie 2012

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 579/2012 AL COMISIEI din 29 iunie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitorproduse vitivinicole

regulamentul_de_punere_in_aplicare_ue_nr_579_per_2012_al_comisiei_europene_400

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1) , în special articolul 121 primul paragraf litera (m) coroborat cu articolul 4,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (2 ), în special articolul 6 alineatul (3a) al doilea paragraf litera (a),

întrucât:

(1)          Articolul 6 alineatul (3a) primul paragraf din Directiva 2000/13/CE prevede obligația ca pe eticheta băuturilor cu mai mult de 1,2 % alcool în volum să fie menționate toate ingredientele definite la articolul 6 alineatul (4) litera (a) și enumerate în anexa IIIa la respectiva directivă.

(2)          Derogarea de la această obligație, prevăzută de Directiva 2007/68/CE a Comisiei (3 ) astfel cum a fost modificată de Regulamentul (UE) nr. 1266/2010 (4 ), nu se mai aplică, cu începere de la 30 iunie 2012 până la epuizarea stocurilor pentru vinurile, în sensul anexei XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, introduse pe piață sau etichetate înainte de 30 iunie 2012.

(3)         

 
   

Prin urmare, este necesar să se fixeze modalitățile de etichetare a respectivelor băuturi cu menționarea substanțelor vizate de anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE și utilizate la elaborare, atunci când prezența acestora poate fi detectată în produsul final conform metodelor de analiză prevăzute la articolul 120g din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și când, prin urmare, trebuie să fie considerate ingrediente în sensul articolului 6 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2000/13/CE.

(4)          Utilizarea pictogramelor la etichetarea produselor permite, într-un context multilingv, o mai bună vizibilitate a informațiilor furnizate consumatorilor și prezintă garanții sporite pentru aceștia. Prin urmare, este oportun să se permită operatorilor să completeze mențiunile cu pictograme.

(5)          Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei (5 ) trebuie modificat în consecință.

(6)          Pentru ca noile norme să nu afecteze comercializarea produselor deja etichetate, este necesar să se prevadă ca acestea să se aplice vinurilor elaborate în întregime sau parțial din struguri din recolta anului 2012 și a anilor următori și etichetate după data de 30 iunie 2012.

(7)          Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE)              nr. 607/2009         se modifică după cum urmează:

  1. Articolul 51 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 51

Aplicarea anumitor norme orizontale

(1)         Pentru indicarea ingredientelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (3a) din Directiva 2000/13/CE, mențiunile care trebuie utilizate cu privire la sulfiți, la lapte și produsele pe bază de lapte, precum și la ouă și produsele pe bază de ouă sunt cele care figurează în anexa X partea A.

(2)         Mențiunile prevăzute la alineatul (1) pot fi însoțite, după caz, de una dintre pictogramele care figurează în anexa X partea B.”

 

 

( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

( 3 ) JO L 310, 28.11.2007, p. 11. ( 4 ) JO L 347, 31.12.2010, p. 27.

  1. Anexa X se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

( 5 ) JO L 193, 24.7.2009, p. 60.

 

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 
   


Prezentul regulament se aplică, în ceea ce privește mențiunile referitoare la lapte și produsele pe bază de lapte, precum și la ouă și produsele pe bază de ouă, prevăzute la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009, astfel cum este modificat de prezentul regulament, vinurilor vizate de anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, elaborate în întregime sau parțial din struguri din recolta anului 2012 și a anilor următori și etichetate după data de 30 iunie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2012.

Pentru Comisie Președintele

José Manuel BARROSO

 

ANEXĂ

„ANEXA X

PARTEA A

Mențiunile prevăzute la articolul 51 alineatul (1)

Limba

Mențiuni referitoare la sulfiți

Mențiuni referitoare la ouă și la produsele pe bază de ouă

Mențiuni referitoare la lapte și la produsele pe bază de lapte

în bulgară

„сулфити“ sau „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ sau „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ sau „млечен протеин“

în spaniolă

«sulfitos» sau «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» sau «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» sau «proteína de leche»

în cehă

„siřičitany“ sau „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ sau „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ sau „mléčná bílkovina“

în daneză

»sulfitter« sau »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« sau »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« sau »mælkeprotein«

în germană

„Sulfite“ sau „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ sau „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ sau „Milchprotein“

în estonă

„sulfitid” sau „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” sau „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” sau „piimaproteiin”

în greacă

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» sau «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» sau «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» sau «πρωτεΐνη γάλακτος»

în engleză

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ sau ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’,

‘egg lysozyme’ sau ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ sau ‘milk protein’

în franceză

«sulfites» sau «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» sau «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» sau «protéine du lait»

în italiană

«solfiti» sau «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da

uovo» sau «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» sau «proteina del latte»

în letonă

“sulfīti” sau “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” sau “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” sau “piena olbaltumviela”

în lituaniană

„sulfitai“ sau „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ sau „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ sau „pieno baltymai“

în maghiară

„szulfitok” sau „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” sau „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” sau

„tejfehérje”

în malteză

“sulfiti” sau “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” sau “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” sau “proteina tal-ħalib”

în neerlandeză

„sulfieten” sau „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” sau „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” sau „melkproteïnen”

 

 
   


Limba

Mențiuni referitoare la sulfiți

Mențiuni referitoare la ouă și la produsele pe bază de ouă

Mențiuni referitoare la lapte și la produsele pe bază de lapte

în polonă

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” sau „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” sau

„albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” sau „białko mleka”

în portugheză

«sulfitos» sau «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» sau «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» sau «proteína de leite»

în română

„sulfiți” sau „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” sau „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” sau „proteine din lapte”

în slovacă

„siričitany“ sau „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ sau „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ sau „mliečna bielkovina“

în slovenă

„sulfiti“ sau „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ sau „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ sau „mlečne beljakovine“

în finlandeză

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” sau ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysot­

syymiä    (kananmunasta)”               sau ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia

(maidosta)” sau ”maitoproteiinia”

în suedeză

”sulfiter” sau ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” sau ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” sau ”mjölkprotein”