DECIZIA Nr. 16 privind PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE PRODUCĂTOR DE VINURI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

DECIZIA Nr. 16 privind PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE PRODUCĂTOR DE VINURI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

Nr. 285 / 23 februarie  2010

DECIZIA Nr. 16

privind PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE PRODUCĂTOR DE VINURI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

decizia_nr._16_privind_procedura_de_emitere_a_autoriza354iei_de_produc258tor_de_vinuri_cu_denumire_de_origine_controlat258_400

Având în vedere:

-         HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 REPUBLICATĂ (modificată şi completată prin L. nr. 83/2007) şi H.G. nr. 1134/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 244/2002,

-         Ordinul MAAP nr. 52/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea şi comercializarea vinurilor cu denumire de origine

-         OMAPDR 3143/18.12.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al ONVPV;

-         OMAPDR nr. 3212/23.12.2009 privind delegarea atributiilor de director general al ONVPV domnului Dan Axente.

DECIDE:

Art. 1.- Se aprobă „Procedura de emitere a autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine controlată” cu următorul conţinut:

I. APLICABILITATE

Prezenta procedură reglementează condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea Autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC).

Procedura se aplică agenţilor economici autorizaţi ca producători de vinuri DOC, care procesează strugurii destinaţi producerii vinurilor cu denumire de origine, furnizaţi de cultivatorii de viţă de vie situaţi în arealale delimitate pentru denumirile de origine controlată deţinători de plantaţii ce corespund condiţiilor stabilite prin normele metodologice de producere şi comercializare a vinurilor DOC.

II. RESPONSABILITǍŢI

Competenţa eliberării Autorizaţiei de producător de de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) revine

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (ONVPV) care are atribuţii legate de orientarea activităţilor

din domeniul viticulturii si vinificaţiei precum şi pentru îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate în realizarea producţiei vitivinicole.

III.LEGISLAŢIE DE REFERINŢǍ

Ordinul nr. 52/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea şi comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole (ONDOV).

 Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului registrului plantaţiilor viticole.

Ordinul  nr. 690/2006 privind aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) şi aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC).

HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

OMAPDR 3143/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al ONVPV;

IV.CONŢINUT

In vederea autorizării ca producător de de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) se parcurg următoarele etape:

 1. 1.      întocmirea documentaţiei de autorizare prin prezentarea documentelor:
 • cerere pentru autorizaţie de producător de vinuri DOC (anexa 1 la prezenta procedură)
 • centralizator al furnizorilor de struguri destinaţi obţinerii de vinuri DOC (anexa 2 la prezenta procedură)
 1. 2.      înregistrarea documentaţiei de autorizare în cadrul inspectoratului teritorial
 2. 3.      controlul conformităţii datelor înscrise în centralizatorul furnizorilor de struguri destinaţi producerii de vinuri DOC

Inspectorul de specialitate în a cărui arie de activitate se află solicitantul de autorizaţie producător vinuri DOCsuprafaţa de viţă de vie furnizoare de struguri pentru producerea vinurilor DOC execută controlul tehnic de specialitate în vederea stabilirii conformităţii datelor cu privire la furnizorii de strugur şi a capacităţilor de producţie de vinuri DOC, prin:

 • producătorii de struguri înregistraţi în centralizatorul de furnizori trebuie să fie autorizaţi ca producători de struguri destinaţi obţinerii de vinuri DOC;
 • cantitatea de struguri livrată către producătorul de vinuri DOC trebuie să fie componentă a cantităţii totale autorizate de struguri destinaţi obţinerii de vinuri DOC prin autoizaţiile deţinute de producătorii de struguri, numai în acest caz poate fi înregistrată  în centralizator;
 • toţi furnizorii de struguri trebuie să deţină carnet de viticultor;
 • solicitantul de autorizaţie producător vinuri DOC trebuie sa fie înregistrat în Registrul Industriilor

Viticole (RIV);

 1. 4.      verificarea capacităţilor de producţie şi ale drepturilor de producere ale solicitantului de autorizaţie de producător de vinuri :
 • solicitantul de autorizaţie producător vinuri DOC trebuie sa fie înregistrat în Registrul Industriilor Viticole (RIV);
 • solicitantul trebui să deţină licenţă de fabricare a vinurilor;
 • locaţia cramei în care sunt vinificaţi strugurii să fie în arealul denumirii de origine controlată pentru care se solicită autorizarea;
 • să existe posibilitatea vinificării primare în locaţia producătorului care solicita autorizarea;
 • nu este obligatoriu ca solicitantul să deţină capacităţi de îmbuteliere pentru obţinerea autorizaţiei;
 1. 5.      formularea rezultatului controlului de inspectoratul teritorial ONVPV In urma controlului efectuat, inspectorul zonei DOC eliberează după caz:
 • autorizaţia de producător de vinuri DOC
 • răspuns la cererea de autorizare dacă se constată neconcordanţe în documentele prezentate de solicitant.
 1. 6.      transmiterea documentaţiei de autorizare pentru avizare

Documentaţia de autorizare întocmită de solicitant, cu recomandarea favorabilă a inspectorului de specialitate al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (ONVPV) are ca finalitate emiterea Autorizaţiei de producător de producător de vinurilor DOC avizată de Directorul general ONVPV.

 1. 7.      perioada în care se poate solicita emiterea autorizaţiei

Un producător poate solicita emiterea “Autorizaţiei de producător de vinuri DOC” în perioda cuprinsă între momentul înfrunzitului viţei de viei  şi până la momentul începerii recoltării producţiei de struguri, inclusiv în timpul recoltării. 

V. VALABILITATE

Autorizaţiile de producător de vinuri DOC se acordă anual.

DIRECTOR GENERAL                                                  ŞEF SERVICIU

     DAN AXENTE                                                         Vasile NICOLAU