Legislatie pagina 2

Legislatie pagina 2 - articole Crama Vinuri

REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI EUROPENE din 27 iunie 2008

I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAMENTE REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 670/2011 AL COMISIEI din 12 iulie 2011

  REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 670/2011 AL COMISIEI din 12 iulie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și preze

REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2009 AL COMISIEI EUROPENE din 10 iulie 2009

I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAMENTE   REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2009 AL COMISIEI din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricţiilor care se aplică acestora

LEGE nr.67 din 25 aprilie 1997

CAPITOLUL I Producţia viticolă Secţiunea 1 Arealele de cultură a viţei de vie Art. 1. - În România, viţa de vie se cultivă, cu precădere, în arealele consacrate tradiţional acestei activităţi, situate mai ales în zona colinară, pe nisipuri, precum şi pe alte terenuri cu condiţii favorabile. Arealele destinate culturii viţei de vie, denumite areale viticol

Viticultura

   Odata cu aderarea la Uniunea  Europeana , viticultura tarii noastre cunoaste noi perspective de dezvoltare .Astfel prin adoptarea legislatiei europene la conditiile tarii noastre ,s-au legiferat si bazele sustinerii financiare in viticultura .   Producatorii agricoli , detinatori de plantatii viticole,pot beneficia de sprijin financiar in modernizarea si refacerea plantat

Pagina