Oenologia sau tehnologia vinului

Oenologia sau tehnologia vinului

oenologia_sau_tehnologia_vinului

Oenologia sau tehnologia vinului este știința care se ocupă cu studiul și metodele de preparare, condiționare și păstrare a vinurilor și a produselor derivate din struguri, must sau vin în scopul realizării unor produse finite conform cerințelor pieței.

Cuvantul "oenologie" are proveniență grecească oenos, care înseamnă vin și logos, care înseamnă vorbire, iar în sens mai larg se poate traduce "știința vinificației".

În România această disciplină se studiază la facultățile inginerești de profil agricol și industrie alimentară cum sunt: Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (TPPA), Ingineria Produselor Alimentare (IPA) sau altele de profil.

Oenologia are două părți:

  • Oenologia generală, studiază materia primă (Uvologia, din gr. uva = strugure și logos = vorbire, termen introdus de Prostoserdov N. N., în 1947), procese de ordin microbiologic, fizico-chimic și biochimic care se petrec în timpul zdrobirii și dezbrobinării strugurilor, macerării-fermentării, fermentației alcoolice, fermentației malolactice, maturării și învechirii vinului.
  • Oenologia specială studiază tehnologiile de elaborare a diverselor tipuri de vinuri și băuturi speciale (vinuri licoroase, spumante, petiante, spumoase, perlante, distilate vitivinicole, etc.), precum și valorificarea produselor secundare din industria vinicolă (drojdii, tescovină, semințe, tartrați, etc.).