Legile cele mai importante din domeniul viticol

Legile cele mai importante din domeniul viticol

cele_mai_importante_legi_din_domeniul_viticol_400

LEGISLATIE  

Legea 244/2002  - Legea viei si vinului  (republicata )

HG. 1134/2002  -  Norme metodologice de apicare a legii viei si vinului

Ord. 225/2006  - Zonarea soiurilor de vita de vie

Ord. 645/2005 - Privind incadrarea regiunilor viticole romanesti in zonele viticole ale UE.

REGISTRUL  PLANTATIILR  VITICOLE

- Ord. 64/2003 – pentru aprobarea modelului Registrului plantatiilor Viticole si  implementarea  acestuia in teritoriu    

- Ord. 462/2006 – Norme de instituire si gestionare a drepturilor individuale de plantare si replantare  a vitei de vie model cerere  - anexele 1 – 4

- Ord. 572/2008 – Norme de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole 

- Ord. 247/2008 – Norme de aplicare a programelor de reconversie /restructurare a plantatiilor viticole

- ORD. 487/2009 - pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii productiei de struguri pentru  vin .

REGISTRUL INDUSTRIILOR  VITICOLE

- Ord.71/2004 – Privind aprobarea regulamentului de inscriere a agentilor economici ,cu activitati in domeniul vitivinicol ,in Registrul Industriilor  Viticole

REGULAMENTE  CE 

- Regulamentul  CE.  2220/1985

- Regulamentul  CE 1493/1999 privind organizarea comuna a pietei viti-vinicole

- Regulamentul CE 479/2008  privind modificarea regulamentului 1493/1999